Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 286313

Dato: 07.02.2022

Jeg mener det er en skandale bare å overveie et slikt tiltak.