Høringssvar fra Anette

Dato: 21.02.2022

Forslaget er i konflikt med retten til fritt å kunne reise ut og inn av Norge, og må derfor forkastes!! Et stort nei! Dette er i strid med menneskerettigheter!