Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.02.2022

Jeg sier nei til koronapass

Ønsker ikke segregering

Koronapasd bryter med menneskerettighetene

Koronapass bryter med grunnloven

Koronapass er udemokratisk