Høringssvar fra Chris

Dato: 21.02.2022

Pandemier å sykdom vil komme å gå. Det er en del av å leve på jorda, vi kan ikke stenge ned og nekte mennesker å forflytte seg på denne kloden. Uavhengig av vaksine eller ikke. Ja til frihet og demokrati.