Høringssvar fra Harald Halvorsen

Dato: 20.02.2022

Jeg er på sterkeste imot endringer i grenseforordningen