Høringssvar fra Silje Vikoy

Dato: 21.02.2022

Dette er nok eit forræderisk forslag som verken har rot i norske borgarar sine reelle behov eller tjener norske borgarar. Kan me i offentlegheita få sjå all korrespondanse mellom WEF og SMK dei siste to komma fem åra??