Høringssvar fra Malgorzata

Dato: 07.02.2022

Mitt høringssvar : 03.02.22 OM INNFØRING AV FELLES PROSEDYRE FOR Å BESLUTTE INNREISERESTRIKSJONER OVER SCHENGEN- SAMMARBEIDETS YTTERGRENSER NÅR DET FORELIGGER EN TRUSSEL MOT FOLKEHELSEN : Vaksine er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene er usikre. Alle som har vært med i dette gedigne legemiddelforsøk har ikke selv blitt informert om dette. Registrerte bivirkninger etter disse vaksinene, alvorlige sykdommer og dødsfall er ca hundre ganger høyere enn alle andre vaksiner til sammen på et år. Trussel mot folkehelsen er innføring av vaksinesertifikat / coronapass hvor alle blir tvunget til å ta en vaksine som beviselig er skadelig for mennesker. Videre er det en trussel mot folkehelsen om vår frihet til å bestemme selv over vårt eget liv og vår egen helse blir fjernet. Det er en trussel mot folkehelsen å legge mennesker under tvangsordninger for at vi ikke skal få lov til å leve og bevege oss fritt ! Vaksinesertifikat/ Coronapass trussler og unødvendige nedstengninger av våre samfunn, har allerede fått alvorlige konsekvenser på vår folkehelse. Agendaen med å undertrykke befolkninger i Schengen områdene og tvinge alle til å ta en ikke godkjent vaksine,- det er en TRUSSEL MOT FOLKEHELSEN. Leger og vitenskapsmenn over hele verden roper ut att all videre vaksinering må stoppes umiddelbart. Alle tiltak som handler om å ta i fra hvert enkelt individ sin fødselsrett til selv å velge og bestemme over sin egen kropp og helse er direkte skadelig ! TVANG ER TRUSSELEN ! IKKE GODKJENTE VAKSINER autorisert til nødbruk for en Pandemi som beviselig aldri har eksistert, det er en TRUSSEL ! Folkevalgte som ikke lytter til sitt folk ! DET ER EN TRUSSEL!