Høringssvar fra Hilde Normark Hunskaar

Dato: 21.02.2022

Forslaget er i strid med retten til å kunne ferdes fritt ut og inn av Norge,og må derfor forkastes.