Høringssvar fra Fredrik Hassel

Dato: 16.02.2022

Hei,

Dette er et grelt forslag med overvåkning og utestenging. Hadde aldri trodd jeg skulle se et segregeringspass som i praksis tar vekk retten til å bestemme over egen kropp og helse.

forslaget er grunnlovsstridig og har ingenting å gjøre i et fritt samfunn

Jeg er sterkt i mot dette forslaget og det må forkastes!