Høringssvar fra Mariola

Dato: 19.02.2022

Ja til frihet, nei til koronapass!

Jeg er imot innføring av obligatoriske vaksinasjoner, begrensning av friheten og innføring av kronesertifikat.

De siste to årene har vist oss at de innførte korona tiltakene og lockdown ikke tjener til å beskytte samfunnet, men begrenser frihet, og demokrati.

Formålet med kronesertifikatet er ikke menneskelig sikkerhet, men å ta kontroll over samfunnet. Jeg er ikke en antivaksinator, jeg har alle nødvendige vaksinasjoner fra programmet. Men jeg er imot obligatorisk vaksinasjon mot korona (kronesertifikatet vil tvinge alle til å ta vaksinen) fordi vaksinasjoner, som det har vist seg, ikke beskytter, virker ikke og forårsaker mange alvorlige bivirkninger og død.

Tiden har vist at koronaviruset ikke er farlig og kan klassifiseres som et vanlig sesongvirus.

Derfor ønsker jeg, så vel som alle andre frie mennesker, å ha et valg om de eksperimentelle vaksinasjonene som covid-vaksinen fortsatt er.

Ingen annen sykdom eller virus krever vaksinasjon så ofte som covid-vaksinasjon.

Hvert land i verden er skyldig i alle dødsfall og alvorlige sykdommer og komplikasjoner etter vaksinasjon av innbyggerne. Hvert statsoverhode, politikere og medisinske rådgivere er ansvarlige for å tvinge folk til å ta innbyggerne sine med i verdens medisinske eksperiment med covid-vaksine.

Som fri meneske krever jeg at dere trekker oss fra innføringen av kronesertifikat og obligatoriske vaksinasjoner. Jeg krever også at koronaviruset klassifiseres som et ufarlig sesongvirus og at eksperimentelle vaksinasjoner opphører.