Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 482960

Dato: 03.02.2022

Nå er det NOK!!

NEI til diskriminering !