Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 895474

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til dette, og ber om att forslaget forkastes.