Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106713

Dato: 21.02.2022

Et klart nei til dette.