Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416274

Dato: 14.02.2022

Verken endring av ordlyd eller forlenget godkjenning kan godtas.

Den avtalen med WHO gjennom FN om å tvangsvaksinere alle innbyggere skal dere også bare skrote! Det er uhørt å innføre tvungen vaksinering!

Vaksiner som fastsettes av de samme som produserer dem, ser ikke våre politikere den interessekonflikten?? (Følg pengestrømmen.)

Vaksinepass er brudd på menneskerettighetene, det er brudd på nurnbergkodeksen -alle 10 punkt, det er brudd på lov om selvbestemmelsesrett, det er brudd på pasient- og brukerrettighetsloven. Det å frata folk muligheten til fritt vaksinevalg bryter med enormt mange grunnleggende prinsipper og lover.

TVANG!

Demonstrasjonene i verden er mot myndigheter som gjør overgrep mot innbyggernes grunnleggende lovfestede rettigheter. De demonsterer mot at myndighetene sparker folk som nekter å ta en "betinget" godkjent injeksjon. De demonstrerer mot at folk får bøter om de nekter å ta denne eksperimentelle mRna injeksjonen. De demonstrerer mot at myndighetene bruker politivold mot fredelige demonstranter. De demonstrerer mot at folk blir oppsagt om de ikke er vaksinert. De demonstrerer mot at politiet bruker pepperspray på helt normale folk, både vaksinerte og uvaksinerte, som lovlig bruker sin ytringsfrihet og PROTESTERER mot innføring av koronnapass og en smittevernstat som skal kunne skrote alle lovfestede menneskerettigheter for, på diktaturisk vis, å pålegge folk et forskjellsbehandlende samfunn, kun basert på vaksine-injeksjon.

Vaksinepass BRYTER MOT ALLE DEMOKRATISKE PRINSIPPER!!!!

Dødeligheten coronnavirus på verdenbasis totalt, ligger forøvrig prosentvis godt innenfor normaltall av influensadødelighet (1,9- 4,9% av totaldødelighet), og likevel har våre styresmakter opptrådt som en diktaturstyrt smittevernstat!

STYRK FOLKS RETT TIL SELVBESTEMMELSE OG KJEMP FOR Å IVARETA UBETINGET LIKHET FOR LOVEN!!!

NEI TIL VAKSINEPASS!!