Høringssvar fra Hilde-Gunn Fagereng

Dato: 21.02.2022

Beboerne i Schengen-landene skal ha full frihet til å bevege seg ut og inn uten begrensinger...