Høringssvar fra Urszula Frankowska

Dato: 03.02.2022

Landene som komm inn i EU skulle bevege seg fritt i Schengen systemet i 1985 avtale som avskaffet indre grensekontroll .Vi tror at dere ønsket å gjøre livene våre vanskelige,og at dette slik at folk vaksinererseg med preparater som ligger i forskningen fase ,ved å bruke pandemier av De store i denne verden .

Hilsen

Frankowska Urszula