Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 668400

Dato: 20.02.2022

Dette må ikke gjennomføres!

Vi trenger frie bevegelser over landegrenser som tidligere og dette ser ut som et steg på veien til snikinnføring av medisinsk diktatur.