Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 819588

Dato: 21.02.2022

Jeg ønsker tilbake til det som var normalt før kovid-19. Ikke samarbeid med EU bestemmelser