Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 738317

Dato: 21.02.2022

Dette sier man NEI til.