Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 887489

Dato: 21.02.2022

Nei til dette forslaget. Folket vil ha åpne grenser, fri bevegelse over grensen i alle EU land. Forkast dette forslaget.