Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 243329

Dato: 07.02.2022

Ønsker ikke korona pass / restriksjoner ved ut og innreise.

Det få holde med alle de restriksjoner har vært i over 2 år nå