Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180141

Dato: 06.02.2022

NEI! Fordi.. det bryter med menneskerettighetene, med friheten, med grunnloven. Det er ikke demokratisk, men udemokratisk. Det skaper splid og segregering.
NEI! Norge har alltid vært inkluderende, men ikke nå lenger, dette vil ødelegge for alltid.