Høringssvar fra Martin Aakervik

Dato: 11.02.2022

Er det noe lærdom i de to siste årene hva gjelder overgrep/trakassering mot lovlydige mennekser gjenom frihetsberøvelse, så er det at det ikke hører hjemme i demokrati og siviliserte samfunn. Disse forsøkene på å lage totalitære tilstander vil det bli et oppgjør om og menneskene som vedtok dette vil stå skrevet i historien.

Det må bli slutt på ideen om å kunne kontrollere virus i det fri. Man kan ruste opp helsevesen, gi tilbud, men denne perfeksjons ideen der til og med kontroll av privatlivets fred er medregnt, er sykelig. Virus kan knapt nok kontrolleres i et labratorium.

Å presse igjennom ekstreme radikale endringer som er så drøye at det forbigår etikken vil vise seg å være en skandale som alltid tidligere i historien. Det er en god grunn til at den moderne kulturen vår har fungert. Ikke tukle med etikken. Som Homer og Platon beskrev det. Etikken er med på å gjøre samfunn sivilisert. Er man virkelig villige til å knuse dette?