Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 906182

Dato: 21.02.2022

Forslaget må ikke vedtas i sin nåværende form.

Nei til «koronapass»!

. . . . . . . . . .

Med utgangspunkt i den hittil uvitenskapelige håndteringen i Norge og ellers i Europa av Covid-19 «pandemien», med bl.a.:

· Generelt misvisende og falske opplysninger fra «myndighetene» (‘competent (?) authorities’) om «tester» og «vaksiner».

· Ubrukelige RT-PCR-tester (som skal ikke brukes til diagnostikk) og svært misvisende opplysninger om disse testene.

· Alvorlige feil og mangler under utvikling og testing av «vaksinene»; særlig Pfizer og Moderna.

· Feil definisjon og grov misbruk av begrepene «effektiv» (mot hva, for hvem?) og «sikker».

· Manglende opplysninger om at «vaksinene» ikke hindrer mot å smitte eller bli smittet.

· Uvitenskapelige, uklare, og misvisende definisjoner av bl.a. «smittetall» og generelt villedende bruk av rådata og statistikk.

· Mangel på klar og fullstendig informasjon om «vaksinene» og følgende mangel på «informert samtykke» hos de som blir «tilbudt» disse «vaksinene».

· Misvisende definisjoner av «vaksinerte» og «uvaksinerte».

· Kjente og alvorlige bivirkninger fra «vaksinene».

· Manglende kunnskap om langsiktige bivirkninger fra «vaksinene».

· Generelt manglende klarhet eller presisjon i bruk av begreper som «trussel» og «tiltak» (‘threats’, ‘measures’).

· m.m.

… finnes det liten grunn til å stole på europeiske eller norske «myndigheter» når de skal prøve å innføre endringer i grenseforordningen basert på deres egne uvitenskapelige definisjoner og beskrivelser av de ovennevnte temaene, og når alt dette skal brukes ifm. evt. beslutninger knyttet til f.eks. følgende tekst (fra forslaget, side 24):

· In addition, or alternatively, the act should specify any geographical areas or third countries from which travel may be subject to specific measures, based on an objective methodology and criteria applicable thereto that should include, in particular, the epidemiological situation. The act could specify the conditions under which travel may be permitted such as testing, quarantine, self-isolation or any other appropriate measures, such as the need to fill in a passenger locator form or other contact tracing tool and having regard, in particular, to any Union systems developed to facilitate travel under safe conditions, such as digital certification systems. Where appropriate, the instrument could also set up a mechanism allowing to take additional measures in case the epidemiological situation dramatically worsens in one or more geographical areas.

Forslaget inkluderer ellers tekster som bryter med enkelte paragrafer i Grunnloven og diverse lover, forskrifter, resolusjoner, konvensjoner, traktater, og deklarasjoner.

Av hensyn til dette, samt til vitenskap, personvern/overvåking, menneskerettigheter, helse, og sikkerhet må forslaget i sin nåværende form forkastes.