Høringssvar fra Irina Bygdevoll

Dato: 10.02.2022

Forslaget er uakseptabelt. Tiltakene har vist seg å på ingen måte å være forholdsmessige, og har påført mennesker ubotelig skade.

Ulike land i Europa har ulike lovverk og ulike menneskesyn. Hver enkelt må ha rett til å beskytte seg selv, dette er ikke et ansvar som påligger hverken EU, Schengen eller Staten.

Forslaget kreves forkastet.