Høringssvar fra Åshild Tilrem

Dato: 21.02.2022

Det er helt uhørt at Norge skal innføre et corona pass som skaper segregering av samfunnet og splitter befolkningen og begrenser vårt privat liv. Jeg trodde virkelig vi hadde kommet lengre. Dette er et stort angrep på våre menneskerettigheter og våre grunnleggende verdier. Det er ufattelig at norske politikere kan støtte slike forslag.