Høringssvar fra Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering

Dato: 11.02.2022

Vi i Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering er sterkt imot å endre grenseforordningen. Høringssvar ligger vedlagt i pdf.

Vedlegg