Høringssvar fra Arild Amdam

Dato: 21.02.2022

Jeg protesterer mot de foreslåtte endringene i grenseforordningsbestemmelsene.