Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 966295

Dato: 21.02.2022

Endring av frie menneskers bevegelsesfrihet, eller at EU - kommisjonen sine innfall, skal begrense frie menneskers bevegelse, er under en hver kritikk. Jeg er motstander av EU kommisjonens forslag til endrin av grense forordninge. Jeg sier derfor NEi til denne endringen.