Høringssvar fra Bente Helene Jacobsen

Dato: 21.02.2022

Dette høringssvaret strider mot alle menneskerettigheter og lover men og mot Schengen samarbeidet. Dette kan/vil resultere i ett diktatorisk kontrollregime som igjen vil destabilisere hele samfunnet. Friheten til folk/mennesket er beskyttet av grunnloven og menneskerettigheter, det å bryte disse, som dette høringsforslaget er, er kriminelt og bør straffes deretter.

Må for all del ikke innføres!