Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 522916

Dato: 03.02.2022

Et klart og tydelig NEI!

Både pga segregering og at vi har nok teknologi til å ha kontroll over imigrasjon som det er.

Denne overvåkningen er absolutt ikke ønskelig og drar Norge i en mer totalitær retning.