Høringssvar fra Torgeir Åndheim

Dato: 21.02.2022

Folkevalgte.

Dette er en forordning som innskrenker menneskers rettigheter. Hadde krigsgenerasjonen vist hva som er i ferd med å innføres så hadde de snudd seg i graven.

Savner faglig dokumentasjon på at denne forordningen har noe for seg utenom at å begrense menneskers frihet.

Vi er ikke medlemmer av EU, og bør avstå å innføre dette. La oss heller vise frem at vi er frihetsnasjonen.
Tilrår at forordningen forkastes.

//Torgeir Åndheim