Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100823

Dato: 21.02.2022

Er i mot et sånn forslag,ingen diskriminering av mennesker.