Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113322

Dato: 21.02.2022

Jeg er mot dette:

Det skifte ansvar fra norske myndigheter til EU myndigheter og svekker demokratien.

I tilleg strider det mot reisefrihet