Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107330

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til denne endringen.