Høringssvar fra Børre Ellingsen

Dato: 21.02.2022

Godtar ikke segreringspass/ koronapass/ eller annen form for tvang.

Nei til tvang ja til frihet