Høringssvar fra Glenn Solheim

Dato: 05.02.2022

Med tanke på at Covid-19 pandemien i Norge egentlig er hauset opp med fiktive tall hos WHO, Helsedirektoratet, feilinformasjon fra FHI og det faktum at man har avvist fungerende medisiner som bl.a Ivermektin som er bevist trygge over flere tiår så bygger denne høringen på et ustabilt fundament og burde utsettes i påvente av dommen da det foreligger to aktive saker mot staten vedrørende vaksinasjonen og det faktum at hverken vaksinene lever opp til kravet for betegnelsen vaksine og at vaksinepasset ikke har en eneste dokumentert medisinsk effekt.

Dette gjelder menneskerettigheter, hvor man har rett til å ferdes over landegrenser som et fritt menneske så fremt man har personalia i form av Pass eller ID-kort med reisegodkjenning, ikke hva angår at man skal måtte teste seg med utstyr som ikke har nødvendig vitenskapelig effekt og man ikke har visuelle symptomer pga en influensa variant som har blitt presset opp og frem som en trussel for menneskeheten hvor ytringsfriheten har vært totalt fraværende i massemedia.

Nå har også flere land gått vekk i fra vaksinepasset da dette bryter med de konstitusjonelle rettighetene som forøvrig også er gjeldene i Kongeriket Norge. Blant annet så har vi § 98 med følgende ordlyd: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»