Høringssvar fra Bård Arve Breivik

Dato: 21.02.2022

Dette er forkastelig. Sist vi hadde sunnhet pass i Norge var det Vidkun Quisling som innførte det. Dette forslaget protestererer jeg på. Grunnloven gir oss rett til fri ferdsel i eget land og rett til å forlate landet og komme igjen uhindret. Menneskerettighetene forbyr diskriminering på medisinsk grunnlag og usaklig forskjellsbehandling av mennesker.