Høringssvar fra Mari-Ann

Dato: 10.02.2022

Nå må faenskapen til politikerne ta slutt.

Nå må tyranniet til politikerne mot folket ta slutt!

Nå må skatte og avgift tyranniet og tyveriet av folks penger til politikernes kriminell forbruk i inn og utland! Og til egen lomme! Politiken i Norge har "mafia" tendenser!

Folket er ikke tjent med å injiseres mot noe som ikke har høy dødelighet.

Folket er ikke tjent med fryktpropaganda, når det ikke dreier seg om et farlig virus. Dette demonstreres stadig ved at diverse myndighetspersoner bryter egne koronarestriksjoner, noe de helt klart ikke ville gjort om de risikerte liv og helse.


Fryktpropaganda forblinder dessverre mange vanlige borgere, og de kan derfor ikke ta rasjonelle valg rundt disse spørsmålene.

Folket er ikke tjent med sensur og utelatte nyheter, noe som gjør at de ikke kan ta informerte valg angående injeksjonene.

Folket er ikke tjent med å injiseres med noe som ikke engang gir høy beskyttelse mot smitte, eller utvikling og død av Covid-19. For hadde injeksjonene vært det som folk forledes til å tro, hadde koronapass hatt enda en ugyldig grunn til å skulle innføres. Koronapass delegitimerer injeksjonene ytterligere, og faller på sin egen urimelighet.

Folket er ikke tjent med at de forledes til å tro at dette er en vaksine, når det egentlig er genterapi. Derfor er det også feil å kalle det vaksinepass.

Folket er ikke tjent med å utsettes for genterapi mot en sykdom de ikke har.

Folket er ikke tjent med å delta i et helt unødvendig medisinsk eksperiment.

Folket er ikke tjent med å risikere alvorlige og t.o.m. dødelige birvirkninger, som eks. vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni, anafylaksi, myocarditis, Guillain–Barré syndrome (GBS) mm.

Folket er ikke tjent med å fratas ansvar for egen helse. My body, my choise.

Folket er ikke tjent med å underlegges tvang og totalitær kontroll. Mennesker skal være frie, og ta frie valg.

Folket er ikke tjent med å fratas sine selvfølgelige menneskerettigheter, dvs. miste bevegelsesfrihet, rett til utdannelse og arbeid, samt det å delta i vanlige samfunnsaktiviteter mm.

Folket er ikke tjent med maktmennesker som foretrekker hemmelighold fremfor åpenhet i spørsmål rundt korona.

Folket er ikke tjent med å underlegges et totalitært regime, som det siste året har påført folket enorme tiltaksbyrder, og nå vil utsette dem for ytterligere maktmisbruk i form av en passerseddel.

Folket er ikke tjent med å splittes ytterligere, selv om mange myndighetspersoner drar stor nytte av det.

Folket er ikke tjent med noe som kan misbrukes av andre mennesker, som vil leke politi og utøve kontroll ol.

Folket er ikke tjent med å dele konfidensielle personlige helseopplysninger med andre enn sin lege.

Folket er ikke tjent med å i det daglige måtte bevise at de friske.

Folket er ikke tjent med å leve i en overvåkingsstat.

Folket er ikke tjent med medisinsk apartheid, en ny segregeringsmodell, innført av den norske regjering for folk som ikke er enig i deres «vaksine»-politikk.

Når statsskretær Saliba Korkunc (H) sier vaksinerte folk gleder seg til å gå tilbake til en normal hverdag, så kunne det ikke vært mer usant. Det er ikke noe normalt ved å skulle fremvise pass for å delta i vanlige samfunnssaktiviteter.

Regjeringens ønske om å innføre frihet fra frihet avslås herved med
et klart og tydelig NEI!

Vi, folket, skal IKKE ha denne passerseddelen!