Høringssvar fra Oxana Lindbäck

Dato: 21.02.2022

Jeg er i mot. Forslaget er inngripende og fører til ennå sterkere diskriminering og segregering.