Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150122

Dato: 05.02.2022

Nei til segregering og brudd på menneskerettighetene!