Høringssvar fra Anne-Carolyn Schlüter

Dato: 18.02.2022

Nei! Dette må ikke innføres! Det strider mot grunnlover og menneskerettigheter og ville ta viktige friheter fra folk. Jeg personlig har foreldrene og familie i Tyskland og mine viktigste venner i England, Italia og Tyskland. Det ville gjøre det vanskelig eller til og med umulig å se dem alle, for barne mitt å se besteforeldrene, søskenbarnene og andre i familien og de tyske vennene. Hvis han senere vil studere i Tyskland kan det bli umulig. Jeg er opera- og konsertsanger. Å kunne reise fritt og ta oppdrag, også på kort varsel er essentiell viktig for å kunne utøve yrket mitt. Jeg er STERKST i mot et slikt forslag om endringer i grenseforordningen!