Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 528226

Dato: 17.02.2022

Vil ikke ha coronapass mellom landene og innad i landet. Vil ikke ha segrering.