Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 607365

Dato: 20.02.2022

eu skal ikke bestemme her, ut av eu/ eøs nå