Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106124

Dato: 21.02.2022

Hei, det bør i utgangspunktet ikke være anledning til å iverksette indre grensekontroll i EU/EØS-området. Hvis det i helt nødvendige situasjoner må åpnes for det bør dette være regulert i et felles regelverk. Hvert enkelt land bør ikke få anledning til å innføre dette etter eget forgodtbefinnende.