Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112550

Dato: 21.02.2022

Nei til dette forslaget!

Dette høringsnotatet strider mot alle menneskerettigheter og lover. Friheten til folk er beskyttet av grunnloven og menneskerettigheter, og å bryte disse er kriminelt. Dette hører ikke hjemme i et demokrati og er å anse som et stort steg tilbake.

Vi vil ha åpne grenser der vi kan reise fritt uten noen form for helsepass, klimapass, test, helse undersøkelse eller krav om karantene.

NEI til koronapass ved landegrenser og innad i landet.

NEI til segregering/diskriminering, det er forbudt.