Høringssvar fra Aud Irene Kristiansen

Dato: 21.02.2022

Jeg sier NEI til Forslaget om EU kommisjonenes forslag til endringer i grenseforordningen.

Vi , Norge, er ikke medlem av EU.

Denne type avgjørelser må fattes av de norske myndigheter og ikke av noen utenfor våre landegrenser.