Høringssvar fra Susanne

Dato: 21.02.2022

Norge er ikke medlem i EU og har har dermed mulighet å vurdere innreiseprosedyrer og -restriksjoner selv. Å følge anbefalinger fra EU-kommisjonen vil ikke nødvendigvis ha fordeler for Norge og Norges borgere og kan heller ikke garantere en human praksis for mennesker på flukt. Erfaringene fra koronapandemien har vist at rettigheter for reise og samvær har blitt begrenset i stor grad og forskjellig fra land til land. De har også vist at det er sterke krefter og stemmer i EU, inkl. i EU-kommisjonen, som pådriver en utvikling mot kontroll, overvåking og tvang. Dette har allerede hatt store økonomiske, sosiale og psykologiske konsekvenser. Familier har blitt adskilt og bedrifter ruinert.

Det er viktig at Norge finner sin egen vei å handtere pandemi-situasjoner og migrasjonspress på en verdig og menneskelig måte. Fram til nå har Norge vært et land med sterke humane verdier med fokus på frihet og demokrati. Dette burde vi bevare.

Forslaget fra EU-kommisjonen til endringer i grenseforskriften må forkastes.