Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 953429

Dato: 03.02.2022

Jeg ønsker at Norge skal stemme ned EU kommisjonens forslag av 14.desember 2021 til endring i Europaparlamentet og rådsordningen 2016/399 om bevegelse av personer over grenser.

Jeg sier nei til endret prosedyre for ytre og indre grensekontroll tilknyttet et pass som forskjellsbehandlet borgere.