Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 587296

Dato: 20.02.2022

Ønsker ikke dette innført !

Og håper det får etterspill, alle de norske lover som nå blir endret. Dette er ikke greit ! Norges Lover skal respekteres, og absolutt ikke endres når folket er imot. Også i en pandemi !

Ta dette med i neste valg, så skal dere få se hvor populære dere blir... Folket sier NEI !

Jeg sier NEI !